star_border

Tenkovrstvové vonkajšie omietky

Tenkovrstvové omietky odporúčame aplikovať len na presne vymurované tvárnice alebo hladký monolitický betón. A to v prípade, keď murivo nie je potrebné zatepliť.

Pórobetónové tvárnice

Omietky na pórobetón

Aby nedošlo k vykresľovaniu tvárnic na fasáde, tenkovrstvovú omietku odporúčame nanášať vždy dvojvrstvovo. Na omietanie môžete použiť Baumit Vápennú tenkovrstvovú omietku. Min. celková hrúbka omietky je 8 mm.


Monolitický betón

Obvodové steny odliate z monolitického betónu nedosahujú dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti. Preto vždy odporúčame danú stavbu zatepliť. Ak potrebujete omietnuť alebo prestierkovať betónové múriky, môžete použiť tenkovrstvové omietky alebo stierky. Použite Baumit Vápennú tenkovrstvovú omietku alebo stierku Baumit VivaRenova.